7. august 2023

Thomas H. Danielsen og Søren L. Kristensen, studielektorer

Nyansat

Thomas Hjortgaard Danielsen og Søren Ladegaard Kristensen er ansat fra 1.august 2023 som studielektorer. De vil indgå i arbejdet med de store førsteårskurser på bacheloruddannelserne samt have diverse andre opgaver med relation til første studieår og øvelsesundervisningen.

Thomas Hjortgaard Danielsen og Søren Ladegaard Kristensen

De to studielektorer vil udover at undervise på øvelsesholdene arbejde med koordinering af studenterinstruktorer, understøttelse af de kursusansvarlige i organisering af kurserne, undervisning, eksamen, udvikling af undervisningsmateriale mm.

Søren og Thomas vil også komme til at spille en nøglerolle i udvikling af øvelsesundervisning og hjælp og sparring til instituttets mange studenterinstruktorer, i brobygning til gymnasiet, i frafaldsforebyggende indsatser og i overgangen fra gymnasiet til universitetet.

Thomas Hjortgaard Danielsen Thomas Hjortgaard Danielsen blev cand. scient. i 2009 fra instituttet med Bergfinnur Durhuus som vejleder og ph.d. i 2013 fra instituttet med Henrik Schlichtkrull som vejleder. Han har siden 2013 været ansat som adjunkt/lektor i matematik og fysik på Espergærde Gymnasium og HF. Thomas har været ekstern lektor på MATH siden 2016 og undervisningsassistent på DTU siden 2018.

”Ud over matematik interesserer jeg mig for historie og klassisk musik og har spillet klaver, siden jeg var 9. De seneste år er jeg også blevet interesseret i at sejle og har siden 2019 sejlet med vikingeskibet Havhingsten i Roskilde”, fortæller Thomas.

Du finder Thomas på kontor 04.1.20

Søren Ladegaard KristiensenSøren Ladegaard Kristensen er bachelor i matematik/fysik og kandidat i matematik fra Københavns Universitet. Han har undervist i en årrække i den danske gymnasieskole samt på civilingeniøruddannelserne på Danmarks Tekniske Universitet, før han i 2019 blev ansat på MATH som ekstern lektor.

Søren har, ligesom Thomas, været klasselærer på kurserne ”Introduktion til de matematiske fag” (MatIntro) og ”Lineær algebra” (LinAlg), og desuden undervist på øvelseshold i ”Analyse 0” (An0). De har også begge fungeret som eksaminatorer på An0. Under COVID19 stod Søren derudover for produktion af et omfattende videomateriale til øvelsesundervisningen.

Du finder Søren på kontor 04.1.19