4. januar 2022

Christian Holberg, ph.d.-studerende

Nyansat

Christian Holberg er fra 1. januar 2022 ansat som ph.d.-studerende i sektionen for statistik og sandsynlighedsregning.

Christian Holberg

Christian har allerede været på instituttet i nogen tid, da han blev ansat som forskningsassistent 1. september 2021. Han arbejder med modellering af stokastiske processer i forskellige omgivelser, såsom delvist observerede dynamiske systemer eller højdimensionelle omgivelser. Hans vejleder er Susanne Ditlevsen.

”Lige nu laver jeg et introduktionsprojekt om brug af kointegration til analyse af narhvalers adfærdsdata. I fremtiden håber vi at generalisere kointegration til at være anvendelig i højere dimensionelle og ikke-lineære miljøer”, siger Christian.

Christian tog sin bachelor i matematik-økonomi ved KU, inden han tog til Zürich, hvor han tog en kandidatgrad i statistik på ETH Zürich (Schweiz). Han skrev sit speciale med professor Sara van de Geer om ”the use of optimal transport in nonparametric two sample testing”. Hans hovedinteresser er meget brede, men inkluderer teoretisk statistik, machine learning og stokastiske processer.

Christian arbejder fra kontoret 04.3.25