1. marts 2024

Bo Markussen, professor

Udnævnelse

Bo Markussen er fra 1. marts 2024 udnævnt til professor i statistik ved Institut for Matematiske Fag.

Bo Markussen

"Undervisning og uddannelse er en kerneaktivitet for Bo, og han bidrager på mange planer, f.eks. på ph.d.-uddannelserne på SCIENCE, på specialiserede efteruddannelseskurser til industrien, på kandidat- og bacheloruddannelserne ved MATH, og så er han engageret i udvikling og forbedring af STEM-undervisningen i gymnasieskolen", fortæller Mogens Steffensen, institutleder ved MATH.

"Som forsker er Bo bl.a. en engageret og afgørende bidragsyder i en lang række af både rent statistiske og tværfaglige forskningssamarbejder og i samarbejder med offentlige og private organisationer. Desuden har han væsentlig erfaring som leder af Data Science Lab", fremhæver Mogens Steffensen.

Bos primære teoretiske forskningsområder er funktionel dataanalyse (FDA) og multiple test. Indenfor FDA har Bo bidraget med operatorbaserede metoder og metoder for multivariate data. Indenfor multiple test har Bo blandt andet udviklet en ny metode til justering af p-værdier der tillader korrelation mellem de indgående tests.

Bo har været involveret i Data Science Lab siden starten i 2013 og som leder siden 2021. Her har han været involveret i et utal af forskningsprojekter og bidraget til de tilhørende publikationer, og hjulpet hundredevis af studerende med statistik til deres specialer.

"Bo formår at bygge bro mellem den teoretiske statistik og de anvendte projekter og inddrager systematisk ny viden i sin undervisning og rådgivning, for eksempel når det gælder multiple test. Han er en meget eftertragtet underviser og samarbejdspartner, fordi han både har et stort fagligt overskud og samtidigt tager alle spørgsmål og udfordringer, store som små, alvorligt", siger professor og sektionsleder Niels Richard Hansen.

Bo er uddannet cand.scient. og ph.d. i statistik her fra KU. Fra 2001 til 2006 arbejdede han som postdoc ved MATH/KU, ved Humboldt Universität zu Berlin og ved Datalogisk Institut/KU. Fra 2006 var han adjunkt ved Institut for Grundvidenskab og Miljø, fra 2009 lektor samme sted. Da IGM blev fusioneret I 2012 flyttede Bo flyttede til Institut for Matematiske Fag.

Bo var fra 2015 bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Teoretisk Statistik, fra 2017 til 2019 formand.