19. august 2021

Marie Curie bevillinger til Moon, Schmidt og Kock

Forskningslegater

To postdocs og en lektor har hver vundet et af de eftertragtede Marie Skłodowska-Curie-stipendier, som de vil anvende på vores institut i løbet af de næste to år. De vil undersøge stabilitet i spektralgab, kvanteautomorfier og Quillens formodninger.

Marie Skłodowska-Curie-aktionerne understøtter forskernes mulighed for at forske i udlandet. Hver bevilling er på lidt mere end 1,5 millioner kroner.

Læs mere om Research Fellowship-programmet. 

Alvin Moon

Alvin MoonAlvin Moon arbejder som postdoc ved Centre for the Mathematics of Quantum Theory (QMATH) med Albert H. Werner.

Alvins projekt kaldes ”Ground States, symmetries and dynamics of quantum many-body gitter systems”, som er vigtige teoretiske modeller inden for kondenseret fysik. Nylige fremskridt på dette område har ført til stærke matematiske resultater, såsom en beviser for quantum Hall -effekten og en robust klassificering af symmetriske faser af stof i 1D-kvantespin-systemer.

”My research will improve and extend methods for analysing the dynamics and ground state phases of quantum lattice systems, such as Hastings’s and Wen’s quasi-adiabatic continuation. The result will give new insight into spectral gap stability, symmetric invariants and dynamical locality”, lover Alvin.

Læs mere om Alvin

Simon Schmidt

Simon SchmidtSimon Schmidt er ligeledes ansat som postdoc ved QMATH-centret, og arbejder sammen med Laura Mančinska.

Simons projekt kaldes ”Nonlocality in quantum groups”. Hans forskning fokuserer på kvanteautomorfier og kvanteisomorfier. Inden for Marie Curie-projektet vil han især undersøge interaktionerne mellem kvantegrupper og kvanteinformationsteori.

Læs mere om Simon

Joachim Kock

Joachim KockJoachim Kock er ansat som lektor ved Copenhagen Centre for Geometry and Topology, hvor han arbejder sammen med Jesper Michael Møller.

Joachims projekt handler om homotopiteorien af endelige grupper, og især med højere-kategoriske generaliseringer af undergruppe-posets.

Det endelige mål er Quillen's formodning, som har været åben siden 1974: {\em For G a finite group and p a prime number, if the (geometric realisation of the) poset of non-trivial p-subgroups of G is contractible, then G has a non-trivial normal p-subgroup.} Formodningens betydning ligger i de subtile sammenhænge mellem gruppeteori, homotopiteori og kombinatorik, som den udtrykker og eksemplificerer.

Læs mere om Joachim