6. oktober 2020

Alvin Moon, postdoc

Nyansat

Alvin Moon er ansat som postdoc ved instituttet fra 1. oktober 2020, tilknyttet sektionen Analysis & Quantum samt Centre for the Mathematics of Quantum Theory (QMATH).

Alvin MoonAlvin afsluttede sin ph.d. under vejledning af Bruno Nachtergaele ved University of California, Davis, i juni 2020. Før sine ph.d.-studier afsluttede han sin kandidat ved University of California, Berkeley.

Hans ph.d.-afhandling, "Stable Properties of Gapped Ground State Phases in Quantum Spin Chains", beviste resultater på spektralafstandsstabilitet og symmetri beskyttede topologiske faser i 1D kvantespin-systemer.

Som postdoc vil Alvin arbejde under vejledning af Albert H. Werner med spørgsmål relateret til klassificering af topologiske faser i kvantemangfoldige systemer. Derudover håber han også at udforske emner inden for kvanteinformationsteori og kvanteberegning i løbet af sin tid på QMATH-centret.

Du kan møde Alvin på kontoret 04.0.10