10. november 2014

Tiltrædelsesforelæsning: Niels Richard Hansen

Tiltrædelsesforelæsning

Statistik, dynamik og biologisk mekanik. Det er titlen på Professor Niels Richard Hansens tiltrædelsesforelæsning, som han giver fredag den 28. november 2014 kl. 15:00 i HCØ’s auditorium 4.

Professor Niels Richard Hansens Der er tale om en dobbelt forelæsning. Inden Niels Richard Hansen vil professor Matthias Christandl give sin tiltrædelsesforelæsning kl. 14:00, ligeledes i auditorium 4. Efter de to forelæsninger er der fælles reception kl. 16:00 i E-bygningens frokoststue på 4. sal (04.4.19).

Niels Richard Hansen skriver således om sin forelæsning:

Statistik, dynamik og biologisk mekanik

”Faget statistik udvikler sig i takt med sine anvendelser. Et klassisk mål med statistik er at udtrække essentiel viden fra begrænsede datamængder under hensynstagen til usikkerhed i data. Har statistik ikke udspillet sin rolle i en Big Data tid?

Større data betyder ofte både mere data og flere detaljer. Forskelle, der tidligere druknede i usikkerhed, træder frem, vi opdager heterogenitet i data, og spørgsmålene vi søger svar på bliver mere ambitiøse. Data analyseres og fortolkes gennem modeller, som bliver både mere komplekse og beregningskrævende, og data presses til stadighed til grænsen for, hvad vi kan udtrække af viden.

I min egen forskning fokuserer jeg på dynamiske systemer med biologisk anvendelse. I den første del af foredraget vil jeg præsentere forskellige typer data fra neurofysiologi og systembiologi. Med udgangspunkt i data vil jeg forklare væsentlige statistiske udfordringer. En særlig udfordring er at hæve sig over deskriptiv
modellering og bestemme årsagssammenhænge og biologiske mekanismer med en kombination af modellering, data og biologisk viden.

I den anden del af foredraget vil jeg komme ind på konkrete matematiske og beregningsmæssige problemer, der optager en stor del af min tid. Det centrale spørgsmål er, hvordan man formulerer beregningsmæssigt attraktive metoder til selektion af modeller baseret på data. Vi vil berøre ikke-glat optimering og frugtbare geometriske betragtninger af modelklasser.”

Foredraget vil være på dansk.