15. marts 2018

QMATH-forsker publicerer i Science

Forskningsformidling

Lektor Laura Mančinska fra QMATH Center er en del af et internationalt team af kvanteforskere og ingeniører, der netop har publiceret deres forskning i tidsskriftet Science.

Laura Mančinska, QMATH

Laura Mančinska, QMATH

Teamet, der består af forskergrupper fra Kina, Danmark, Spanien, Tyskland og Polen, har arbejdet med en programmerbar silicum-fotonik-chip, der er i stand til meget præcis manipulation af højdimensionelle sammenfiltrede kvantetilstande.

De har brugt chippen til at demonstrere centrale kvanteapplikationer, såsom udvidelse af kvante-tilfældighed og selvtestning af højdimensionale tilstande ved forskellige fremgangsmåder.

Fra Danmark omfatter teamet forskerne Yunhong Ding, Davide Bacco, Karsten Rottwitt og Leif K. Oxenløwe fra DTU Fotonik, samt Laura Mančinska fra Centre for the Mathematics of Quantum Theory (QMATH) ved Institut for Matematiske Fag, KU.

Mens DTU Fotonik leverede eksperimentel støtte, var QMATHs teorikompetencer med til at anvende selvtestningsmetoder til at analysere eksperimentelle data.

Læs mere: