4. november 2020

Vignesh Subramanian, ph.d.-studerende

Nyansat

Vignesh Subramanian startede ved instituttet den 1. september 2020 som ph.d.-studerende ved sektionen for algebra og geometri.

Vignesh Subramanian

Vignesh er interesseret i topologi og repræsentationsteori. Forskningen til hans ph.d. vil vedrøre beregning af Picard-grupper af egnede G-ækvivalente kategorier ved hjælp af metoder fra homotopiteori.

Han er tilknyttet GeoTop, Copenhagen Centre for Geometry and Topology, med Jesper Grodal som sin ph.d.-vejleder.

Vignesh fik sin bachelor- og kandidatgrad fra Indian Statistical Institute. Hans kandidatspeciale har titlen "Homology of Infinite Symmetric Group, the Group Completion Theorem and its application to Algebraic K-Theory".

Du kan møde Vignesh på kontor 04.4.02