29. august 2022

Tommaso Aschieri, ph.d.-studerende

Nyansat

Tommaso Aschieri vil fra 1. september 2022 være ansat som ph.d.-studerende ved instituttets sektion for Analyse & Quantum samt QMATH-centeret under vejledning af Jan Philip Solovej.

Tommaso Aschieri

Titlen på hans ph.d.-projekt er ”Wehrl entropi og invariante kvantekanaler”, og har til formål at finde det minimale output entropi for nogle klasser af kvantekanaler, som er invariante under en gruppevirkning.

Tommaso har læst både sin bachelor og sin kandidat på Aarhus Universitet, og blev færdig i juni 2022. Hans speciale, med titlen ”Entydig udvidelse af løsninger til elliptiske partielle differentialligninger”, omhandlede Schrödinger ligninger og entydig udvidelse af deres løsninger. Han skrev specialet under vejledning af Søren Fournais.

”Jeg er italiener, men jeg var i Danmark som udvekslingsstudent i 2.g. Der lærte jeg dansk og de danske traditioner, mens jeg boede hos en dansk familie. I min fritid spiller jeg volleyball eller bruger tid på nogle af mine mange hobbyer,” fortæller Tommaso.

Du kan møde Tommaso i QMATH-kontoret i Vibenshuset.