4. september 2022

Timo Adam, postdoc

Nyansat

Timo Adam startede 1. september 2022 som postdoc tilknyttet sektionen Statistik og Sandsynlighedsregning. Han skal arbejde sammen med Susanne Ditlevsen.

Timo Adam

Timo modtog sin ph.d. fra Bielefeld Universitet, Tyskland, i 2020, hvor han også opnåede sine bachelor- og kandidatgrader.

Hans forskning fokuserer på fleksible udvidelser af skjulte Markov-modeller, ikke-parametriske modelleringsteknikker og deres anvendelse i økologi, især dyrebevægelsesmodellering.

Før han kom til Københavns Universitet, arbejdede Timo som postdoc ved University of St Andrews, Skotland.

På Københavns Universitet skal Timo arbejde med statistiske modeller for havpattedyrdata, især skjulte Markov-modeller og stokastiske differentialligninger.

Du kan finde Timo på kontoret 04.2.11.