23. august 2023

Tessa Steensgaard, ph.d.-studerende

Nyansat

Tessa Steensgaard er ansat som ph.d.-studerende fra august 2023 ved instituttets sektion for Forsikring og Økonomi.

Tessa Steensgaard

Tessa har både en bachelor- og kandidatgrad i forsikringsmatematik fra Københavns Universitet. Hun forsvarede i juni 2023 sin kandidatafhandling "Risk Modeling Techniques in Non-Life Insurance with Application on Real-Life Data", vejledt af Jostein Paulsen.

Ph.d.-projektet er en del af projektrammen InterAct - et samarbejde mellem instituttet og syv af landets forsikrings- og pensionsselskaber. 

Projektet vil beskæftige sig med fortolkelig machine learning og fairness. Projektet er vejledt af Mogens Steffensen, med Munir Hiabu og Christian Furrer som medvejledere.

Du kan finde Tessa på kontoret 04.4.05