20. november 2023

Taro Spirig, ph.d.-studerende

Nyansat

Taro Spirig blev ansat den 2. oktober 2023 som ph.d.-studerende ved Centre for the Mathematics of Quantum Theory under vejledning af professor Laura Mancinska.

Taro Spirig

Taros primære forskningsinteresse er nonlocal games. Han har især arbejdet med approksimationsalgoritmer til de ikke-kommutative varianter af constraint satisfaction problems (CSP), der kan ses som nonlocal games, og hvis klassiske varianter er blevet studeret meget i forhold til NP-hårdhed i teoretisk datalogi. Han er også interesseret i polynomialtidsreduktioner mellem visse klasser af nonlocal games.

Taro afsluttede sin bachelor i fysik ved ETH Zürich. Han fortsatte sine studier på University of Oxford i matematisk og teoretisk fysik, hvor han fokuserede på teoretisk højenergifysik.

Under pandemien forskede han i kvantefeltteorier i Anti-de-Sitter-rummet på EPFL, Swiss Federal Institute of Technology i Lausanne.

Derefter fokuserede han sin interesse mod kvanteinformationsteori under en kandidatuddannelse i computervidenskab på Harvard University.

For nylig har han modtaget et stipendium fra Hasler Foundation og forsket på MIT i kvanteinformation og kvantekompleksitetsteori under ledelse af professor Anand Natarajan.

Du kan møde Taro i Vibenshuset, Lyngbyvej 1.