8. december 2016

Søren Wengel Mogensen, ph.d.-studerende ved SPT

Nyansat

Søren Wengel Mogensen er blevet ansat som ph.d.-studerende i sektionen for Statistik- og Sandsynlighedsregning pr. 1. december 2016. Han er en del af forskningsprojektet ”Causal inference with incomplete data”, der ledes af Niels Richard Hansen.

Søren Wengel MogensenSørens arbejde vil handle om kausalitet i dynamiske systemer. For konkrete anvendelser er det ofte ikke muligt at observere hele det dynamiske system, og derfor er det en målsætning at udvikle metoder til at estimere kausale strukturer i systemer med fx latente stokastiske processer. Dette ville tillade at besvare kausale spørgsmål, såsom hvad sker i systemet under en specifik intervention. Modellering af neuronaktivitet kan nævnes som en mulig anvendelse, da det ikke er muligt at observere alle neuroner samtidigt.

Søren færdiggjorde sin kandidatgrad i august 2016 på MATH/UCPH. Niels Richard Hansen var hans specialevejleder, og han vil også vejlede Sørens ph.d.-forløb. Specialet handlede om såkaldte maximineffekter og deres estimation. Siden specialeforsvaret har Søren arbejdet som videnskabelig assistent på instituttet.

Søren har kontor i 04.3.20