24. august 2022

Søren Fournais, professor

Nyansat

Professor Søren Fournais er ansat ved Institut for Matematiske Fag for et år fra 1. september 2022. Han vil arbejde med sektionen for Analyse & Quantum og er tilknyttet centrene QMATH og Quantum for Life.

Søren Fournais

Søren fik sin ph.d. fra Aarhus Universitet i 1999. Efter at have arbejdet ved Erwin Schrödinger Instituttet i Wien og Université de Paris-Sud kom han tilbage til Aarhus i 2006, først som lektor og senere som professor.

Søren havde et Starting Independent Researcher Grant fra Det Europæiske Forskningsråd (2009-2014) om "Mathematical Problems in Superconductivity and Bose-Einstein Condensation", og et Sapere Aude DFF-Advanced-stipendium (2015-2020). Han blev medlem af Videnskabers Selskab i 2014. I 2018 tildelte Videnskabsministeriet ham EliteForsk-prisen.

Kvantemekaniske ligninger

Søren Fournais forskning handler om den matematiske forståelse af de kvantemekaniske ligninger. Et specielt fokusområde har været de kvantemekaniske systemer, hvor magnetiske felter spiller en stor rolle, som f.eks. Ginzburg-Landau ligningerne, der er de effektive ligninger for superledning. Et andet tema har været den semiklassiske grænse, hvor kvantemekanik bliver sammenlignelig med klassisk mekanik. Her er der en stærk matematisk kobling til mikrolokal analyse.

I de senere år har fokus ligget på den matematiske forståelse af Bose-Einstein-kondensering.  Det fysiske system, der her bliver studeret, er en gas af bosoniske atomer med lav tæthed. Fordi alle atomerne vekselvirker med hinanden bliver dette system meget korreleret og på grund af det meget store antal partikler er det et svært matematisk problem at beskrive og analysere til den ønskede præcision.

Et nyligt gennembrud - sammen med Jan Philip Solovej – var udregningen af grundtilstandsenergien for sådan en gas op til 2.-ordens korrektioner; den såkaldte Lee-Huang-Yang formel for energien. Søren vil bygge videre på denne nye forståelse i sit samarbejde med medlemmer af QMATH- og QUANTUM FOR LIFE-centrene.

Du kan møde Søren på Vibenshuset, Lyngbyvej 2.