21. oktober 2019

Snorre Jallbjørn, erhvervs-ph.d.-studerende

Nyansat

Snorre Jallbjørn startede som erhvervs-ph.d.-studerende ved instituttet i et samarbejde med ATP den 1. oktober 2019. Snorre er tilknyttet sektionen Statistik og Sandsynlighedsregning med Professor Niels Richard Hansen som hovedvejleder.

Snorre JallbjørnSnorre har en bachelor- og kandidatgrad i forsikringsmatematik fra Københavns Universitet. Han blev kandidat i august 2016 med specialet ”En kointegrationsanalyse af danske dødelighedsdata” under vejledning af adj. prof. Søren Jarner (ATP) og prof. Mogens Steffensen.

Efter endt uddannelse har Snorre arbejdet som aktuar i ATP med fokus på dødelighedsmodellering.

Målet med Snorres ph.d.-projekt ”Årssagsspecifikke dødeligheder og levetidsscenarier” er at udvikle den næste generation af levetidsmodeller, der kan udnytte omfattende epidemiologiske data på individniveau. Modellen vil basere sig på kausal inferens til at finde årsagssammenhænge mellem risikofaktorer og årssagsspecifikke dødeligheder. Prof. Niels Richard Hansen er hovedvejleder, mens adj. prof. Søren Jarner (ATP) er virksomhedsvejleder. Desuden er prof. Mogens Steffensen og ph.d. Esben Kryger (ATP) tilknyttet projektet.

Du kan finde Snorre i kontor 04.03.21