3. august 2023

Sigurd Storgaard, ph.d.-studerende

Nyansat

Fra 1. august 2023 er Sigurd Storgaard ansat som ph.d.-studerende ved instituttets sektion for Analyse & Quantum, og tilknyttet QMATH-centret. Laura Mančinska vil være hans vejleder.

Sigurd Storgaard

Sigurd har en bachelor- og kandidatgrad i matematik her fra instituttet og en bachelorgrad i fysik fra Niels Bohr Institutet.

I ph.d.-projektet vil Sigurd arbejde med såkaldt selvtestning (eng: self-testing) som danner et grundlag for at studere kvantemekaniske beskrivelser af ukendte kvanteapparater baseret udelukkende på klassisk interaktion.

- Et af målene er at udvikle en generel ramme for udvikling af selvtestnings-protokoller baseret på repræsentationsteori, forklarer Sigurd.

- Ofte kan selvtestning bevises for sandsynlighedsfordelinger, når disse udgør en maximal overskridelse af en Bell-ulighed. Det kan være bekvemt at forstå en Bell-ulighed som et såkaldt ikke-lokalt spil (eng: nonlocal game). I de seneste år har der været en fremvoksende forståelse af sammenhængen mellem selvtestning og grupperepræsentationsteori. På trods af, at mange ikke-lokale spils optimale strategier kan knyttes op på grupper, er det dog forventeligt, at ikke alle spil har en sådan underliggende gruppestruktur. Faktisk er algebraer mere naturligt associeret med optimale strategier. Et næste skridt er derfor at udvide grupperammen til en tilsvarende algebraramme.

Du kan finde Sigurd i Vibenshuset, Lyngbyvej 1.