4. september 2019

Sebastian Weichwald, postdoc

Nyansat

Fra 1. september 2019 er Sebastian Weichwald postdoc-forsker ved Copenhagen Causality Lab i Sektionen for Statistik og Sandsynlighedsregning på Institut for Matematiske Fag.

Sebastian Weichwald Med Sebastians egne ord sigter hans forskning på at lukke kløften mellem statistisk kausal inferens og dens frugtbare anvendelse. Den centrale motiverende observation er, at anvendelsen forhindres af den manglende forståelse af, hvilke variabler / repræsentationer, der udgør meningsfulde årsagsrelaterede forhold, og at årsagsudsagn om niveauet for de observerede variabler ofte er meningsløse.

Sebastian vil arbejde sammen med Jonas Peters og Copenhagen Causality Lab (CoCaLa) og fokusere på konceptuelle / statistiske bidrag, der tydeliggør, hvordan årsagssammenhæng inden for forskellige klasser af kausale modeller aktiveres / bevares / forringes ved omdannelse af de observerede variabler.

Hans undervisning vil fremhæve kausalitet og de forviklinger, der opstår, når de teoretiske begreber anvendes på den virkelige verden.

Sebastian afsluttede sin ph.d. ved Max Planck Institute for Intelligent Systems, Tübingen, med B. Schölkopf og ved ETH Zurich hos P.L. Bühlmann og J.M. Buhmann. Hans afhandling om "Pragmatism and Variable Transformations in Causal Modelling" præsenterede eksempler på anvendelse af kausalitet til brug i neuro-billeddannelse, og lagde grundlaget for hans fremtidige metodologiske forskning.

Sebastian er uddannet fra University of Tübingen (BSc matematik) og fra UCL (MSc Computational Statistics and Machine Learning), hvor han afsluttede sit kandidatprojekt (med udmærkelse) om "Causal Effect Recovery from Linear Mixtures" med A. Gretton på Gatsby Computational Neuroscience Unit.

Sebastian inviterer dig til at kigge forbi hans kontor (04.3.01), sende ham en e-mail (swe@math.ku.dk) eller besøge hans hjemmeside (https://sweichwald.de) - “if you wish to learn more about my work or optimisation on manifolds in python using Pymanopt, collaborate, or chat about specialty filter coffee”.