3. oktober 2019

Sazzad Biswas, postdoc

Nyansat

Afdelingens sektion for Geometrisk Analyse og Matematisk Fysik blev den 1. oktober 2019 suppleret med postdoc Sazzad Biswas.

Sazzad BiswasSazzad færdiggjorde sin ph.d. i marts 2016 på University of Hyderabad, Indien, under tilsyn af prof. Rajat Tandon og prof. E.W. Zink (Humboldt University, Berlin, Tyskland). Specialet arbejder med beregningen af ​​de lokale konstanter for Galois-repræsentationer af den absolutte Galois-gruppe i et ikke-arkimedisk lokalt felt.

Inden da tog Sazzad både sin bachelor og kandidatgrad fra Jadavpur University, Calcutta, Indien.

Efter sin ph.d. blev han medlem af Chennai Mathematical Institute, Chennai Indien, som gæstestipendiat.  Derefter flyttede han i juli 2018 til det Hebrew University of Jerusalem, Israel, som postdoc.

Sazzads siger om sine forskningsinteresser: ”Broadly, my areas of interest belong to the Langlands Program and arithmetic geometry. Currently, I have been trying to use analytic torsion to associate Galois representations with the torsion (co)homology of arithmetic groups”.

Du kan møde Sazzad på kontoret 04.0.10