11. september 2019

Sam Nariman, postdoc

Nyansat

Sam Nariman blev ansat 1. september 2019 tilknyttet Center for Symmetri og Deformation og forskningsgrupperne Topology samt Algebra & Talteori.

Sam NarimanSam tog sin kandidatgrad i Iran ved Sharif University, og sin ph.d. ved Stanford University i 2015 under vejledning af Søren Galatius.

Han var postdoc ved universitetet i Münster i et år, i Michael Weiss 'gruppe, og derefter Boas-adjunkt ved Northwestern University. I efteråret 2020 tilslutter han sig Purdue University.

Sam's forskningsinteresser inkluderer anvendelser af homotopiteori til undersøgelse af modulirum af geometriske strukturer og især folierede manifold-bundter, stabil homologi af modulirum, automorfismegrupper af manifold, især 3-manifold.

Sam sidder på kontoret 04.2.01.