16. november 2023

Rune Thinggaard Hansen, ph.d.-studerende

Nyansat

Rune Thinggaard Hansen blev ansat 1. oktober 2023 ved instituttets sektion for analyse og kvantum, affilieret QMATH-centret.

Rune Thinggaard Hansen

Rune har en bachelorgrad i matematik og en kandidatgrad i fysik fra Københavns Universitet. Hans kandidatafhandling, med titlen "Analogue Hamiltonian Simulation," undersøgte anvendelsen af Hamiltonian Gadgets til at konstruere forenklede Hamiltoner, der muliggør tilnærmelse af nøgleegenskaber i udfordrende implementeringer.

I øjeblikket arbejder Rune på en ph.d. gennem et samarbejdsprojekt mellem MATH-instituttet og Niels Bohr Instituttet. Hans forskning fokuserer på Hamiltonian Learning og kalibreringsprotokoller, der indebærer at forstå uønskede dynamikker i et kvantesystem og genkalibrere hardware for at mindske dem. Kernen i hans arbejde er at identificere teoretisk bæredygtige protokoller for kalibrering og Hamiltonian learning og implementere dem ved brug af kvantehardware.

I denne forbindelse er Rune både tilknyttet QMath under vejledning af Albert Werner og QDev (Center for Quantum Devices) under vejledning af Morten Kjaergaard. Denne dobbelte tilknytning muliggør, at han kan udnytte QMaths matematiske ekspertise og QDevs praktiske indsigter til at tackle udfordringer i kalibrerings- og læringsprocesser inden for kvantesystemer.

Du kan møde Rune i kvantekontoret i Vibenshuset.