1. august 2017

Rune Christiansen, ph.d.-studerende ved SPT

Nyansat

Rune Christiansen påbegyndte 1. juli 2017 sin ph.d. i forskningsgruppen “Causal Inference with Incomplete Data” i sektionen for Statistik og Sandsynlighedsregning (SPT). Hovedvejleder er Jonas Peters.

Rune ChristiansenRune har en kandidatgrad i statistik fra KU. Specialeprojektet handlede om statistisk inferens i højt-dimensionelle regressionsmodeller. Hovedvejleder var Niels Richard Hansen. 

Fokusområdet for Runes forskning er læringen af kausale strukturer fra data:

”Hvis datasæt fra forskellige omgivelser er til rådighed kan invariansen af direkte kausale sammenhænge blive brugt til at estimere (dele af) den kausale grafstruktur. I mit projekt vil jeg arbejde på at udvide denne metode til anvendelse i dynamiske systemer og under tilstedeværelsen af latente variable”.

Rune har kontor i 04.3.28.