2. september 2020

Rikke Søndergaard Nielsen, ph.d.-studerende

Nyansat

Rikke er fra 1. september 2020 ansat som ph.d.-studerende ved sektionen Statistik og Sandsynlighedsregning. Hun kommer til at arbejde sammen med forskningsgruppen Copenhagen Causality Lab med Jonas Martin Peters som vejleder.

Rikke Søndergaard NielsenRikke har en bachelor i Fysik, en bachelor i Matematik og en kandidat i Matematik fra Københavns Universitet.

Hun tog en række statistikkurser under sit kandidatforløb og skrev mit speciale hos Jonas Martin Peters i teoretisk statistik. Hun færdiggjorde sin kandidat i juli 2020 med specialet "Instrumental Variables in Vector Autoregressive Models".

Rikkes ph.d.-projekt har titlen "Real world applications of dynamic causal models" og vil i første omgang være en forsættelse af hendes speciale.

Du kan finde Rikke i kontor 04.3.28