24. november 2020

Rasmus Kløvgaard Stavenuiter, ph.d.-studerende

Nyansat

Rasmus er ansat som ph.d.-studerende fra 15. november 2020, tilknyttet sektionen Analyse & Quantum.

Rasmus Kløvgaard StavenuiterRasmus har både sin bachelor- og kandidatgrad fra Københavns Universitet. Hans speciale, med titlen 'Poincaré inequalities, non-linear spectral calculus and superexpanders', blev vejledt af Magdalena Musat, som også bliver vejleder på hans ph.d.-projekt.

Rasmus interesserer sig for målteori, funktionalanalyse og approksimationsegenskaber for grupper. Hans speciale handler om expander-grafer, som er følger af grafer med bestemte spektrale egenskaber, således at deres metriske struktur bliver højst inkompatibel med visse klasser af Banachrum.

I ph.d.-projektet er det planen at fortsætte med at studere sådanne spektrale betingelser for grafer knyttet til grupper. Rasmus er særligt interesseret i at studere spektrale betingelser for grafer knyttet til stokastiske grupper. Endvidere ønsker han at studere expander-grafers anvendelser på spørgsmål indenfor C*-algebraer.

Rasmus arbejder fra kontor 04.4.05.