4. september 2022

Pieter Spaas, postdoc

Nyansat

Pieter Spaas er ansat som postdoc i instituttets sektion Analyse & Quantum fra 1. september 2022.

Pieter Spaas

Pieter er fra Belgien og modtog sine bachelor- og mastergrader fra henholdsvis Hasselt University og KU Leuven. Han opnåede efterfølgende sin ph.d. i 2019 fra UC San Diego under supervision af professor Adrian Ioana og var adjunkt ved UCLA, inden han flyttede til København.

Pieters interesser har hovedsageligt udviklet sig omkring operatoralgebraer og ergodisk teori. De strækker sig dog også til flere tilstødende områder, herunder gruppeteori og beskrivende mængdeteori.

Han er ofte motiveret af spørgsmål om gruppehandlinger, ækvivalensrelationer og deres tilhørende operatoralgebraer. For eksempel har han studeret struktur og klassificering af Cartan-subalgebraer, centrale sekvensalgebraer og (tensor) produktnedbrydninger af von Neumann-algebraer og tællelige Borel-ækvivalensrelationer.

På det seneste har han også arbejdet med ikke-kommutativ ergodisk teori, løfteegenskaber af C*-algebraer og gruppestabilitet, et koncept, der har fundet mange anvendelser inden for matematik, fysik og datalogi, og som intuitivt spørger, om tilnærmede homomorfier er tæt på ægte homomorfismer.

I København ser Pieter frem til at arbejde videre med relaterede problemer med nye samarbejdspartnere på universitetet og til at udvide sin horisont yderligere.

Du kan møde Pieter på kontoret 04.2.09