20. august 2019

Phillip Bredahl Mogensen, ph.d.-studerende

Nyansat

Phillip er fra 15. august ansat som ph.d.-studerende i sektionen for statistik og sandsynlighedsregning under vejledning fra Bo Markussen, Helle Sørensen og Shyam Gopalakrishnan.

Phillip Bredahl MogensenPhillip har en kandidatgrad i Matematik-Økonomi her fra instituttet. Han skrev sit speciale, 'Greedy Learning of Causal Structures in Additive Noise Models', under vejledning fra Jonas Peters.

Gennem studietiden har Phillip primært fokuseret på kurser i statistik, og har haft en dyb interesse for teoretisk statistik og sandsynlighedsteori. Ved siden af studierne har Phillip gennem længere tid været instruktor på instituttet samt studentermedhjælper hos både Novo Nordisk og Rigshospitalet.

Phillips ph.d.-projekt tager udgangspunkt i store datasæt om multi-omics, genereret i de igangværende projekter HoloFish (FHF-Norway) og HoloFood (H2020 Innovation Action), der udføres af samarbejdspartnere på Institut for Biologi og det kommende GLOBE center.

Datasættene består af genom- og transkriptom-sekvenser fra både laks og kyllinger, samt deres tarmflora. Et af målene med ph.d.-projektet er at udvikle nye statistiske modeller, der på nøjagtig vis integrerer information fra både værten og dens tarmflora. Dette er vigtigt, da det formodes at interaktioner med tarmfloraen har en stærk indflydelse på værtens ydelse og helbred. Da datasættene er enorme, vil projektet nødvendigvis også have stor fokus på beregningsmæssige aspekter.

Phillip vil til daglig kunne findes i lokale 04.03.21