9. august 2023

Philipp Carsten Hornung, ph.d.-studerende

Nyansat

Philipp Carsten Hornung begyndte den 7. august 2023 som ph.d.-studerende ved instituttets sektion for Forsikring og Økonomi

Philipp Carsten Hornung

Philipp har en bachelor og kandidat i forsikringsmatematik fra dette institut. Efter at han blev færdig med kandidaten i september 2021, arbejdede han først et år som konsulent, hvorefter han modtog ”Rejselegatet for matematikere” og læste i udlandet i et år. Nu ser han frem til at vende tilbage som ph.d.-studerende inden for projektrammen InterAct (Interaction in Actuarial Sciences).

Philipp skrev sin kandidatafhandling ”Dynamics of the prospective reserve” hos Tenure Track Adjunkt Christian Furrer, som også kommer til at være Philipps medvejleder på ph.d.-projektet, imens Professor Mogens Steffensen kommer til at være hovedvejleder.

Ph.d.-projektet beskæftiger sig med problemer inden for design af pensionsprodukter i markedsrente, såsom den optimale absorption af finansielle og biometriske risici i nedsparingsfasen, og undersøgelse af yderligere biometriske risici.

Du kan møde Philipp på kontor 04.3.03