3. september 2020

Peter Krarup, videnskabelig assistent

Nyansat

Peter startede som videnskabelig assistent 1. september 2020, tilknyttet sektionen Analyse & Quantum. Fra 1. januar 2021 ansættes han som ph.d.-studerende.

Peter KrarupPeter er tilknyttet sektionen Analyse & Quantum; hans ph.d.-vejleder bliver Torben Krüger.

Peter har en bachelor i matematik og en kandidat i statistik begge fra Aarhus Universitet. Hans speciale hed "Support Vector Machines" og vejleder var Andreas Basse-O'Connor.

Peters arbejde kommer dreje sig om konvergenser for spektret for stokastiske matricer.

Du kan møde Peter på kontoret 4.0.14.