21. oktober 2020

Panqiu Xia, postdoc

Nyansat

Panqiu Xia startede som postdoc den 1. oktober 2020 i sektionen for Statistik og Sandsynlighedsregning. Han bliver tilknyttet forskningsgruppen Matematisk Biologi.

Panqiu XiaPanqiu afsluttede sin kandidatgrad i harmonisk analyse ved University of Macau. Derefter tog han sin PhD ved University of Kansas, USA, under vejledning af Yaozhong Hu og David Nualart, hvor han arbejdede med Malliavin-calculus, forgreningspartikelsystemer, rough path analysis og stokastiske PDE'er.

I København vil Panqiu arbejde under vejledning af Carsten Wiuf med stokastiske reaktionsnetværk og relaterede emner.

Du kan finde Panqiu på kontoret 04.3.04