3. januar 2022

Oskar Henriksson, ph.d.-studerende

Nyansat

Oskar Henriksson er ansat på instituttet som ph.d.-studerende fra 1. januar 2022. Han er tilknyttet to af instituttets sektioner, både Algebra & Geometri og sektionen for Statistik og Sandsynlighedsregning.

Oskar Henriksson

Oskar har været ansat som forskningsassistent på instituttet siden marts 2021. Han er være tilknyttet forskningsgruppen Mathematics of Reaction Networks (MBIO), hvor han arbejder med algebraiske aspekter af teorien om kemisk reaktionsnetværk under vejledning af Elisenda Feliu.

Oskar er bredt interesseret i algebraisk tonet matematik, både ren og anvendt. Især er han interesseret i kombinatoriske og beregningsmæssige aspekter af algebraisk geometri (fx Gröbner-baser, toriske variationer, homotopi-fortsættelse og tropisk geometri) samt forskellige anvendelser inden for naturvidenskab.

Oskar dimitterede fra kandidatuddannelsen i matematik ved Københavns Universitet i januar 2021 med en afhandling om Khovanov-homologi vejledt af Nathalie Wahl og Andrea Bianchi. Før han kom til København, lavede han sine bachelorstudier ved Lunds Universitet med Arne Meurman som vejleder.

Når Corona-begrænsningerne ophæves, kan du finde Oskar på kontoret 04.0.10