3. februar 2022

Oliver Lunding Sandqvist, erhvervs-ph.d.-studerende

Nyansat

Oliver Lunding Sandqvist startede 1. februar 2022 som erhvervs-ph.d.-studerende ved instituttets sektion for Forsikring og Økonomi og PFA Pension.

Oliver Lunding Sandqvist

Institut for Matematiske Fag har modtaget støtte fra Innovationsfonden til et erhvervs-ph.d.-projekt i samarbejde med PFA Pension. Projektet, som forestås af Oliver Lunding Sandqvist, bærer overskriften ”Tab af erhvervsevne: forsikring og forebyggelse”.

Projektet har til hensigt at udvikle nye matematiske livsforsikringsmodeller samt statistiske estimationsmetoder baseret på information, der kan observeres i realtid. Dette står i kontrast til nuværende modeller, der er baseret på information som kun er delvist observerbar i realtid.

Oliver er særligt interesseret i modellering inden for livsforsikring grundet disciplinens tætte sammenspil mellem sandsynlighedsteori, statistik og praktisk anvendelse.

Professor Mogens Steffensen er Olivers hovedvejleder og Lars F.B. Henriksen fra PFA hans virksomhedsmedvejleder.

Oliver er uddannet fra instituttet, hvor han tidligere på året forsvarede sit speciale i forsikringsmatematik, ”Transaction time models in life insurance”. Specialet blev vejledt af Christian Furrer og Kristian Buchardt, der fortsætter som henholdsvis medvejleder og virksomhedsvejleder på ph.d.-projektet.

Der er tale om det tredje erhvervs-ph.d.-samarbejde mellem instituttet og PFA Pension, idet såvel Christian Furrer som Kristian Buchardt tidligere har været studerende i lignende samarbejder.

Du kan træffe Oliver på kontor 04.4.05.