25. oktober 2021

Nuno Hultberg, ph.d.-studerende

Nyansat

Nuno Hultberg blev ansat som ph.d.-studerende den 1. oktober 2021 og arbejder sammen med sektionen Algebra & Geometri under vejledning af Fabien Pazuki og Lars Kühne.

Nuno Hultberg

Sammen med sine vejledere vil Nuno forsøge at udvide den eksplicitte klasselegemeteori fra imaginære kvadratiske legemer til kvartiske legemer. Håbet er at finde en beskrivelse via Igusa invarianter af genus 2 kurver, som erstatter j-invarianterne for elliptiske kurver i tilfælde af imaginære kvadratiske legemer.

Nuno voksede op i Tyskland som barn af en dansk far og en portugisisk mor. Han gennemførte både sin bachelor og sin kandidat under vejledning af Andreas Mihatsch ved universitetet i Bonn, Tyskland. I sit speciale behandlede han generaliseringer af det lineære aritmetiske fundamentale lemma.

Nuno er bredt interesseret i talteoretiske resultater. Hans fokus er på den algebro-geometriske tilgang til talteori, aritmetisk geometri, men han kan også mere generelt lide algebraisk geometri.

Du kan møde Nuno på kontoret 04.0.04.