6. oktober 2021

Nils Matthes, postdoc

Nyansat

Nils Matthes er ansat fra 1. oktober 2021 og arbejder i sektionen Algebra & Geometri med Morten S. Risager. Han er finansieret af et Walter-Benjamin-stipendium fra Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Nils Matthes

Nils forskningsområde ligger i grænsefladen mellem algebraisk geometri og talteori, hvor han i øjeblikket studerer itererede periodeintegraler på elliptiske kurver og modulirum deraf. I fremtiden planlægger han at overveje andre geometriske objekter såsom kurver af højere slægt og abelske variationer samt deres moduler. Han er også meget interesseret i anvendelser af itereret periodeintegraler til højenergifysik, især til den konceptuelle forståelse af ”amplitudes in quantum field theory and string theory at higher loop orders”.

Nils modtog sin ph.d. fra University of Hamburg i 2016, hvor han også fik sin bachelor- og kandidatgrad. Før han ankom til København, havde han postdoc-stillinger ved Max Planck Institute for Mathematics, Bonn, ved Kyushu University, Japan (støttet af et JSPS postdoc-stipendium) og ved University of Oxford.

Nils kan træffes på kontoret 04.2.09.