8. januar 2020

Niklas Pfister, adjunkt

Nyansat

Niklas er fra 1. januar 2020 ansat som tenure track adjunkt ved sektionen Statistik og sandsynlighedsregning på Institut for Matematiske Fag.

Niklas PfisterSom en del af Copenhagen Causality Lab (CoCaLab) vil Niklas fortsætte og udvide sit arbejde med kausal inferens og undersøge, hvordan disse teknikker kan kombineres med moderne maskinlæringsmetoder.

I 2019 afsluttede Niklas sin ph.d. med titlen " Intervention stability in statistics: Benefiting from causality" ved ETH i Zürich, Schweiz. Hans forskning har involveret udvikling af statistisk metode til problemer, der er motiveret af de anvendte videnskaber, med særlig fokus på biologiske anvendelser.

Hans arbejde inkluderer metoder til gensidig uafhængighedstestning, justering af uafhængig komponentanalyse (ICA) til ”unobserved confounding”, og teknikker til kausal inferens, baseret på princippet om invarians for sekventielle data og dynamiske systemer.

Du er velkommen til at komme ind på hans kontor (04.1.18) eller sende ham en e-mail (np@math.ku.dk). Han er altid glad for at høre om udfordrende statistiske problemer, du er stødt på.