8. september 2020

Nicolas Meyer, postdoc

Nyansat

Nicolas startede som postdoc 1. september 2020 ved Institut for Matematiske Fag. Han er medlem af sektionen for forsikring og økonomi.

Nicolas MeyerNicolas fik en bachelor ved University of Lyon og en kandidatgrad i sandsynlighed ved Université Pierre et Marie Curie (Sorbonne) i Paris, hvor han startede en ph.d. i september 2017 under ledelse af Olivier Wintenberger.

I løbet af sine ph.d.-studier arbejdede Nicolas med ”Machine learning methods for extremes in high dimension”. Hoveddelen af hans arbejde handlede om at udvikle en algoritme til at lære afhængighedsstrukturen af multivariate ekstremer.

Som postdoc i København vil Nicolas arbejde under vejledning fra Thomas Mikosch med multivariat subexponential distribution. Formålet med hans forskning er ”to extend ideas from multivariate regular variation to time series models with lighter tails”, fortæller Nicolas.

Du kan finde Nicolas på kontoret 04.3.06