3. august 2017

Nicholas Gauguin Houghton-Larsen, ph.d.-studerende ved QMATH

Nyansat

Nicholas Gauguin Houghton-Larsen er ansat fra 1. August 2017 som ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske Fag under QMATH-forskningsgruppen.

Nicholas Gauguin Houghton-Larsen Nicolas' ph.d.-vejleder er professor Matthias Christandl, som også var vejleder på hans speciale.

Nicholas studerer matematiske forskelle mellem kvantemekaniske og klassiske teorier for den fysiske verden. En af måderne, hvorpå disse forskelle kan undersøges, er gennem Bell-uligheder og ikke-lokale spil, der også var temaer i hans speciale.

Et relateret begreb er kontekstualitet, som udsprang fra arbejde af Kochen og Specker. Nicolas håber at opnå en dybere forståelse af disse områder og deres samspil med andre dele af kvanteinformationsteorien.

Matematikken bag kvanteteori er i stor udstrækning lineær algebra, analyse og operatoralgebra. Udover disse grene af matematikken er Nicholas også meget interesseret i målteori og sandsynlighedsteori, matematisk logik og aksiomatisk mængdelære.

Nicholas har kontor i 04.0.07.