6. maj 2022

Myrto Limnios, postdoc

Nyansat

Myrto Limnios er ansat som postdoc ved sektionen Statistik og Sandsynlighedsregning fra 1. maj 2022. Hun arbejder sammen med Niels Richard Hansen i Copenhagen Causality Lab.

Myrto Limnios

Mytos interesser er relateret til kausal læring for ustrukturerede hændelser, og især til betinget uafhængighedstest og indlæringsalgoritmer.

Hendes forskning er centreret om statistisk læringsteori og ikke-parametrisk hypotesetestning med mulige anvendelser inden for biostatistik.

Myrto voksede op i Frankrig og fik to Masters ved Université Paris Diderot og Ecole des Mines Nancy, før hun fik sin ph.d. ved Centre Borelli, ENS Paris-Saclay. Hendes speciale, med titlen "Rank processes and statistical applications in high dimension", blev vejledt af prof. Nicolas Vayatis og Ioannis Bargiotas.

Du kan møde Myto på kontoret 04.2.11