9. august 2018

Mogens Bladt, professor

Udnævnelse

Dekanen har udpeget Mogens Bladt til professor i anvendt sandsynlighedsregning og forsikringsmatematik ved Institut for Matematiske Fag fra 1. august 2018.

Mogens BladtMogens er uddannet statistiker fra Aarhus Universitet i 1991 og har en ph.d. i anvendt sandsynlighedsregning fra Aalborg i 1993. Han har siden været ansat på Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) i Mexico City, hvor han har forsket og undervist i anvendt sandsynlighedsregning med særligt henblik på forsikringsvidenskab og matematisk finansiering.

Mogens var ansat som gæsteprofessor her ved MATH i 2015-2017. Han har bevaret sin professionelle forbindelse til Danmark, idet væsentlige dele af hans forskning foregår og har foregået i samarbejde med danske forskere såsom Søren Asmussen, Steffen Lauritzen, Michael Sørensen og Bo Friis Nielsen. Han har tidligere besøgt både KU og DTU for etårige perioder.

Mogens har publiceret artikler inden for finansiering og statistisk inferens for stokastiske processer, men hans hovedområde er inden for anvendt sandsynlighedsregning, specielt med henblik på fase-type fordelinger og matriks-eksponentielle fordelinger og deres anvendelser i operationsanalyse, forsikringsmatematik og finansiering. For nylig har Mogens sammen med Bo Friis Nielsen udgivet en bog med titlen "Matrix-Exponential Distributions in Applied Probability” på Spinger-Verlag.

Når instituttet ansætter en professor mere på dette felt, skyldes det ikke mindst det stærkt forøgede antal forsikringsmatematikere, vi uddanner hvert år. Mogens kan træffes på kontor 04.1.16.

Se Mogens' hjemmeside fra UNAM