6. januar 2021

Mikala Ørsnes Jansen, postdoc

Nyansat

Mikala blev den 28. december 2020 ansat som postdoc tilknyttet GeoTop-centret og Algebra- & Geometri-sektionen. Hendes mentor er Dustin Clausen.

Mikala Ørsnes Jansen

Mikala arbejder inden for algebraisk topologi. Hendes forskning omhandler kompaktificeringer af lokalt symmetriske rum, stratificeret homotopiteori og algebraisk K-teori.

Mikala har både kandidat- og bachelorgrad her fra instituttet, hvor hun også tog sin ph.d. med Søren Galatius som vejleder. Hendes afhandling har titlen “The stratified homotopy type of the reductive Borel-Serre compactification and applications to algebraic K-theory”. I den undersøges en konkret kompaktificering af lokalt symmetriske rum associeret med aritmetiske grupper fra en homotopiteoretisk vinkel, hvor man medregner den naturlige stratificering. Der introduceres også en model for ustabil algebraisk K-teori.

Du kan (når det igen bliver muligt) møde Mikala i lokale 04.2.07.