3. september 2021

Maxime Ramzi, ph.d.-studerende

Nyansat

Maxime Ramzi er ansat som ph.d.-studerende fra september. Han vil arbejde med sektionen Algebra & Geometri samt GeoTop-centeret under vejledning af Jesper Grodal og Markus Land.

Maxime Ramzi

Maxime er fransk og studerede på École Normale Supérieure (ENS) og samtidigt på Sorbonne Université, hvor han fik sin master. Hans speciale var under vejledning af Geoffroy Horel og fik titlen "A multiplicative comparison of MacLane homology and topological Hochschild homology".

”Takket være ENS’ weird curriculum kunne jeg besøge København i et år mellem min kandidat og min ph.d.”, fortæller Maxime.

Hans forskning er inden for repræsentationsteori og ækvivalent stabil homotopiteori samt mere almindelig højere algebra. For eksempel er han interesseret i at forstå ækvivalent algebraisk K-teori og hvad den siger om repræsentationsteori over usædvanlige baser, såsom ikke-diskrete ringspektre.

Du kan læse mere på Maximes hjemmeside - og møde ham på kontoret 4.0.04.