8. maj 2018

Mathias Drton, professor i statistik

Professorat

Dekanen har udpeget Mathias Drton som professor i statistik ved Institut for Matematiske Fag. Han tiltræder 1. august 2018. Drton er desuden netop indvalgt som udenlandsk medlem af Videnskabernes Selskab.

Mathias DrtonMathias Drton er en internationalt højt respekteret forsker, der har ydet vægtige bidrag til teoretisk statistik, herunder grafiske modeller (Bayesianske netværk), kausal inferens og algebraisk statistik.

På det sidste område, som Drton har været med til at grundlægge, anvendes metoder fra algebraisk geometri til at forstå strukturen af komplekse statistiske modeller, herunder specielt grafiske modeller. Drton har endvidere løst vigtige beregningsmæssige problemer i statistik, bl.a. publiceret i Journal of Machine Learning Research.

Drton fik sin kandidatgrad i 2000 fra universitetet i Augsburg og sin ph.d.-grad fra University of Washington i Seattle i 2004. Efter en postdoc ansættelse ved University of California Berkeley, blev han i 2005 ansat som adjunkt ved University of Chicago og efterfølgende forfremmet til lektor i 2009. Han blev i 2011 Full Professor i Chicago. I 2012 vendte han tilbage til Seattle som Full Professor i statistik.

”Med ansættelsen af Mathias Drton styrker instituttets statistikgruppe sin position i den internationale topklasse”, udtaler institutleder Michael Sørensen.


Indvalgt i Videnskabernes Selskab

Mathias Drton er netop blevet indvalgt som udenlandsk medlem i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Der er i 2018 optaget 9 danske samt 6 udenlandske medlemmer. I lige år indvælges naturvidenskabelige medlemmer, i ulige år humanistiske.

Videnskabernes Selskab virker for at styrke videnskabens stilling i Danmark og for at fremme tværvidenskabelig forståelse. Det fungerer som samarbejdsorgan og mødested for fremtrædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig forskning fra hele landet.