23. august 2018

Martin Emil Jakobsen, ph.d.-studerende ved SPT

Nyansat

Martin Emil Jakobsen er fra den 1. august 2018 ansat som ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske Fag. Martin er tilknyttet sektionen Statistik og Sandsynlighedsregning (SPT).

Martin Emil JakobsenMartins ph.d.-projekt og forskning vil ligge i områderne data science og kausalitet, og hans forskning vil ske under vejledning af lektor Jonas Peters.

Martin har en bachelor- og kandidatgrad i forsikringsmatematik her fra Institut for Matematiske Fag. Han blev kandidat i februar 2017 med et speciale omhandlende ikke-parametriske uafhængighedstest af stokastiske elementer i metriske rum. Martins speciale blev vejledt af Professor Thomas Mikosch.

Specialet er af Dansk Matematiks Forening bedømt som det bedste matematikspeciale skrevet sidste år, hvorfor Martin den 7. september 2018 modtager Edlund/DMF Specialepris 2017.

Martin har i mellem færdiggørelsen af kandidatgraden og starten af ph.d.-projektet været ansat i PFA Pension i teamet Innovation og Modeller, tilknyttet Aktuariatet.

Du kan finde Martin i kontor 04.3.21