14. april 2023

Martin Dam Larsen, ph.d.-studerende

Nyansat

Martin Dam Larsen vil fra 1. april være ansat som ph.d.-studerende ved instituttets sektion for Analyse & Quantum samt QMATH-centeret.

Martin Dam Larsen

Martin har læst både sin bachelor og kandidat i matematik på Aarhus Universitet. Under hans studie har Martin opbygget en bred interesse i analyse, særligt i snittet mellem partielle differentialligninger, abstrakt funktionalanalyse og spektralteori.

Hans kandidatstudie blev afsluttet med specialet ”Limiting absorption principle and radiation conditions for Schrödinger operators with long-range potentials”. Specialet blev skrevet under vejledning af Erik Skibsted.

Martin vil i løbet af hans ph.d. fortsat arbejde indenfor spektralteori med projektet ”Semi-klassiske estimater for magnetiske operatorer med anvendelser indenfor areallove” under vejledning af Jan Philip Solovej.

Du kan møde Martin i QMATH-lokalerne i Vibenshuset.