29. august 2022

Martin Bladt, postdoc

Nyansat

Fra 1. september 2022 er Martin Bladt ansat som postdoc ved Institut for Matematiske Fag. Han tilknyttes sektionen for forsikring og økonomi.

Martin Bladt

Martin arbejder i grænsefladen mellem statistik, anvendt sandsynlighed og forsikringsmatematik.

Han er født i Aalborg (Danmark), har en bachelorgrad fra The National Autonomous University of Mexico og en kandidatgrad fra Københavns Universitet. Han afsluttede sin ph.d. i 2020 i Lausanne, Schweiz, under vejledning af Hansjörg Albrecher, hvor hans vigtigste interesseområder var statistik over ekstremer, matrixfordelinger og anvendelser inden for skadesforsikring.

I København vil Martin arbejde videre med at udtænke nye modeller, som giver et rigt matematisk grundlag for at tackle problemer af stor praktisk interesse inden for anvendt statistik og forsikringsområdet.

Martins aktuelle forskningsinteresser omfatter ”heavy-tailed censoring problems; semi-Markov modeling; matrix, functional and distributional regression; and applications to insurance, geosciences, and related fields”.

Du kan finde Martin på kontoret 04.3.06.