30. august 2022

Marius Kjærsgaard, 4+4 ph.d.-studerende

Nyansat

Marius er ansat som en såkaldt 4+4 ph.d.-studerende fra 1. september 2022. Han skal arbejde med Algebra og Geometri sektionen samt GeoTop centret.

Marius Kjærsgaard

Marius afsluttede sin bachelorgrad fra dette institut i 2021. Hans bachelorafhandling handlede om étale kohomologi, vejledt af Dustin Clausen. Herefter tog han et år på MATH-kandidatuddannelsen.

Han afslutter nu kandidat- og en ph.d.-grad i løbet af de kommende fire år. Dustin Clausen bliver hans ph.d.-vejleder.

Marius' hovedinteresser er algebraisk geometri, K-teori og højere algebra. Hans ph.d.-projekt vil være et sted i krydsfeltet mellem disse områder; det præcise emne er endnu ikke er fastlagt.

Du kan finde Marius på kontoret 04.4.03