20. februar 2018

Maria Laura Battagliola, ph.d.-studerende ved SPT

Nyansat

Maria Laura blev ansat som ph.d.-studerende i sektionen for Statistik og Sandsynlighedsregning fra 15. december 2017. Hendes ph.d.-projekt kaldes "Quantile regression for longitudinal functional data".

Maria Laura BattagliolaI dag er studier vedrørende longitudinale scalar-on-function regression meget populære, da dette alsidige værktøj kan give et nyttigt indblik i flere felter, fra bio- til neurovidenskab. Den eksisterende forskning forudsætter imidlertid, at de funktionelle kovariater kun påvirker den gennemsnitlige responsprofil, hvilket udgør en urealistisk begrænsning for mange anvendelser.

Målet med Maria Lauras projekt er at give den nuværende ramme en kvantil regressionsstruktur, så kovariater kan spille en mere fleksibel rolle.

Maria Lauras vejleder er professor Helle Sørensen (Institut for Matematiske Fag) og hendes medvejledere er professor Anders Tolver (d.o.) samt professor Ana-Maria Staicu (North Carolina State University).

Maria Laura opnåede både sin bachelor- og mastergrad i matematik fra Politecnico di Milano, med speciale i anvendt statistik.

Hendes speciale blev udviklet i samarbejde med professor Simone Vantini (Politecnico di Milano) og professor Helle Sørensen og fokuserede på udvikling af en lokal nonparametrisk inferential metode til funktionelle tidsserier.

Maria Laura arbejder i kontor 04.3.21