8. august 2023

Marco Olivieri, postdoc

Nyansat

Marco Olivieri startede 1. august 2023 som postdoc i instituttets sektion for Analyse & Quantum, tilknyttet QMATH - Centre for the Mathematics of Quantum Theory.

Marco Olivieri

Marco har fået tildelt en af de meget eftertragtede forskningsbevillinger, Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship, der de næste to år vil finansiere Marcos forskningsprojekt "Universal Description of the Bose Gases" her i København. Marco skal arbejde sammen med professor Søren Fournais og hans forskningsgruppe i QMATH Centret.

Marco opnåede sin ph.d. i januar 2021 ved "Sapienza" universitetet i Rom. Han opnåede både sin master- og bachelorgrad i matematik med maksimale karakterer ved "Sapienza"-universitetet i henholdsvis juli 2016 og juli 2014.

Siden da har han arbejdet med matematisk fysik og deltaget i adskillige workshops og konferencer.

Under sin ph.d., der blev vejledt af M. Correggi og M. Falconi, undersøgte han både dynamiske og stationære træk ved mikroskopiske systemer af kvantepartikler, der interagerer med strålingsfelter, og studerede udledningen af effektive modeller i den kvasi-klassiske grænse. (A classical limit only on the field subsystem). Dermed opnåede han et godt kendskab til matematikken i partikelfeltmodeller, som fx Nelson-, Pauli-Fierz- og polaronmodellerne, samt teknikkerne til semiklassisk analyse i uendelige dimensionelle rum.

Under sin første postdoc-periode i Karlsruhe, Tyskland (2020-21), arbejdede han på beviset for Casimir-Polder-effekten i kvantefelterne, der interagerer med stof. Resultaterne blev samlet i et papir, der gav det første strenge bevis på effekten for en omtrentlig Pauli-Fierz-model.

I sin næste postdoc-periode i Aarhus (fra november 2021), arbejdede Marco med en forskergruppe tilknyttet DFF-projektet "Mathematics of the Bose gas" bevilget til professor Søren Fournais. Samarbejdet resulterede i et papir, hvor de opnåede en anden ordens udvidelse for energien af de fortyndede Bose-gasser i TD-regimet i 2D.

Søren Fournais flyttede til København, og det er Marco nu også. Du kan finde ham hos kvanteforskerne i Vibenshuset.