5. september 2023

Malthe Rauh Johansen, ph.d.-studerende

Nyansat

Malthe Rauh Johansen starter den 1. september 2023 som ph.d.-studerende i instituttets sektion for forsikring og økonomi.

Malthe Rauh Johansen

Malthe har både en bachelor- og kandidatgrad i matematik-økonomi fra Københavns Universitet. Hans primære interesse ligger inden for området matematisk finansiering, specielt vedrørende rente- og energimarkederne. 

Hans kandidatafhandling omhandlede såkaldede term structure modeller af futures-markederne for råolie og (gasoil) diesel med David Glavind Skovmand som vejleder. David vil også fortsætte som vejleder under ph.d.-projektet. 

Projektet vil beskæftige sig med udviklingen og implementeringen af term structure modeller for energimarkeder samt nært beslægtede markeder, som eksempelvis fragtrater. Nærtstående emner, f.eks. prisfastsættelsen af optioner, vil også blive studeret. 

Du kan finde Malthe på kontoret 04.4.03