4. marts 2019

Mads Christian Hansen, postdoc ved MBIO

Nyansat

Mads Christian Hansen er ansat ved instituttet som postdoc, tilknyttet sektionen Statistik og sandsynlighedsregning samt forskningsgruppen Mathematics of reaction networks (MBIO).

Mads Christian HansenMads’ overordnede forskningsområde er stokastiske dynamiske systemer. Specielt interesserer han sig for quasi-stationaritet set fra både en sandsynlighedsteoretisk, numerisk og statistisk indgangsvinkel, særligt indenfor reaktionsnetværk. Hans mentor er Carsten Wiuf.

Mads er kandidat i matematik fra Københavns Universitet og i Mathematical Modeling and Scientific Computing fra University of Oxford. Han blev ph.d. i 2018 med afhandlingen “Quasi-stationarity in Stochastic Reaction Networks”, under vejledning af Carsten Wiuf.

Mads har kontor i 04.3.06