29. juli 2019

Line Kühnel, erhvervspostdoc

Nyansat

Line Kühnel startede 1. april 2019 som erhvervspostdoc på Institut for Matematiske Fag i samarbejde med Lundbeck. Hun er tilknyttet sektionen Statistik og Sandsynlighedsregning.

Line KühnelInnovationsfonden og Lundbeck bevilligede tidligere på året Line en tre-årig erhvervspostdoc til at arbejde med ikke-lineære mixed-effects modeller til analyse af sygdomsprogression i neurodegenerative sygdomme, så som Alzheimers sygdom. Målet er at undersøge, hvordan kognition og biomarkører udvikler sig gennem sygdommene, samt at undersøge, om man kan identificere patienter med bestemte sygdomsmønstre.

De almindeligt anvendte modeller til at analysere progressionen af Alzheimers sygdom, for eksempel i kliniske studier af potentielt nye mediciner, tager ikke højde for forskelle i sygdomsstadie hos patienterne på en konsistent måde. I projektet fokuserer Line på at udvikle en fleksibel type af ikke-lineære mixed-effects modeller som kan justere for variation i sygdomsstadie på baggrund af de observerede data.

Ikke-lineære mixed-effects modeller er notorisk svære at ”fitte”. En del af projektet vil være at udvikle metoder og software, der resulterer i gode fits uden manuelle finjusteringer for at opnå konvergens af parameterestimaterne. Lars Lau Raket fra Lundbeck og Bo Markussen fra MATH er hovedsamarbejdspartnerne på projektet.

Line opnåede sin kandidatgrad i Statistik på Institut for Matematiske Fag i 2015, og tog derefter en ph.d.-grad på Datalogisk Institut, der omhandlede statistisk analyse af data på mangfoldigheder. Line kan findes på MATH én gang om ugen. Send hende gerne en mail på rxl558@ku.dk og aftal muligt møde.