9. januar 2024

Laura Helene Rasmussen, postdoc

Nyansat

Laura Helene Rasmussen begyndte som postdoc ved Data Science Lab og sektionen Statistik og Sandsynlighedsregning den 15. december 2023.

Laura Rasmussen

Laura har et postdoc-stipendium fra Danish Data Science Academy. Hendes projekt hedder "When Winter is Weird: Quantifying the Change in Winters across the Arctic". Læs mere om hendes project.

Laura kommer med en lang erfaring med at arbejde med økosystemklimaovervågning i Grønland. Hun har en ph.d. i geovidenskab fra Københavns Universitet, hvor hun har studeret arktiske økosystemer i Grønland, Svalbard og Nordskandinavien under klimaændringer, med særligt fokus på arktiske vintre.

Laura vil arbejde sammen med Bo Markussen og Susanne Ditlevsen ved at bruge langsigtede in situ målte klimadata fra hele Arktis for at forstå variationsmønstrene i vinterklimaet i forskellige arktiske områder.

Du kan finde Laura på kontoret 04.03.04.